การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Symmetra ขนาด ๘๐ KVA ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ ชุด

76
11 ธันวาคม 2562
การซื้อแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Symmetra ขนาด ๘๐ KVA ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๖๓/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 18 ธันวาคม 2562
431.58 KB
2291.95 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7389

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย