การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างคนขับ (Cab) พร้มหลังอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบและเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน

81
22 พฤศจิกายน 2562
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างคนขับ (Cab) พร้มหลังอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบและเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๕๔/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562
456.77 KB
2413.37 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7389

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย