การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้องานติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมชุดควบคุม

102
17 เมษายน 2563
การซื้องานติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมชุดควบคุม
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป. ๑๔๐/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 17 เมษายน 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
73.17 KB
451.85 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย