การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่สารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบบ

143
30 ตุลาคม 2562
การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่สารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบบ
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๘/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562
60.59 KB
413.98 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7585

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย