การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

189
01 ตุลาคม 2563
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๘๒/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563
105.65 KB
346.08 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 470 , ผู้ชมทั้งหมด : 9480

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย