การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓

40
16 มีนาคม 2563
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑๑๘/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563
731.63 KB
2258.41 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 9 , ผู้ชมทั้งหมด : 7546

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย