การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 - 2569

540
14 มกราคม 2563
การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 - 2569
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๗๙/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันอังคาร, 14 มกราคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
83.26 KB
330.29 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 50 , ผู้ชมทั้งหมด : 7892

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย