การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษดแบบอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานคร-ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

68
30 ตุลาคม 2562
การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ HQ และระบบ POS ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษดแบบอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานคร-ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๓๑/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
426.68 KB
2335.76 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 53 , ผู้ชมทั้งหมด : 7285

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย