การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑๘ อาคารด่าน ทางพิเศษบูรพาวิิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 25 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การซื้อปั๊มน้ำทรานเฟอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มีนาคม 2563
 • - 25 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณรอบอาคารโรงซ่อมพร้อมหลังคา

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มีนาคม 2563
 • - 26 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 10 มีนาคม 2563

การซื้อ เครื่องตัดถ่างพร้อมอุปกรณ์ค้ำยัน จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มีนาคม 2563
 • - 16 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563

การซื้อ ชุดปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 06 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย