การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 31 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๕ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561

การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๓๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 30 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561

การทดแทนเพิ่มเติม เครื่องปรับอากาศ

 • เลขที่ : กพด.ป.๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2561
 • - 31 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 22 มกราคม 2561

การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2561
 • - 30 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 19 มกราคม 2561

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • เลขที่ : กพด.ป/๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มกราคม 2561
 • - 26 มกราคม 2561
 • วันศุกร์, 19 มกราคม 2561

การซื้ออะไหล่ตู้ไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มกราคม 2561
 • - 24 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 17 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 346 , ผู้ชมทั้งหมด : 9356

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย