การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ สารดับเพลิงแบบสะอาดพร้อมบรรจุและติดตั้งที่ห้องควบคุมชั้น ๕ อาคารศูนย์ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2562
 • - 07 มกราคม 2563
 • วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • - 03 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2562
 • - 02 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ธันวาคม 2562
 • - 27 ธันวาคม 2562
 • วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมหลังคา อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ธันวาคม 2562
 • - 26 ธันวาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 ธันวาคม 2562
 • - 08 มกราคม 2563
 • วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treables) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕๐ เส้น

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ธันวาคม 2562
 • - 02 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 15 , ผู้ชมทั้งหมด : 7387

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย