การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ รถดูดกวาดถนนพร้อมอุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2563
 • - 04 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563

การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.จ.๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 ตุลาคม 2563
 • - 12 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.จ.๒/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 ตุลาคม 2563
 • - 12 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.ซ.๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 ตุลาคม 2563
 • - 15 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563

การซื้อ ชุดหมอนลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๘๐/๒๖๗๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2563
 • - 08 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ, 30 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย