การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มีนาคม 2563
 • - 01 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 25 มีนาคม 2563

การจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มีนาคม 2563
 • - 31 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 25 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2563
 • - 02 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563

การซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP LASERJET PRO M๕๐๑dn (CF๒๘๗A) จำนวน ๑๑๐ กล่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2563
 • - 27 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างจัดทำทางเดินมีหลังคาบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒ (ทางออก ๑)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 มีนาคม 2563
 • - 26 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 มีนาคม 2563
 • - 25 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 18 มีนาคม 2563

การซื้อ ตู้บอกราคาค่าผ่านทาง TFI ของทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก็นเงิน จำนวน ๒๔๓ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย