การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบระดับดินทิศทางท่าเรือ-บางนา

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 04 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การจ้างผลิตผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
 • - 22 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ ๔ งานภายนอกอาคารงานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

 • เลขที่ : กจด.ป.๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
 • - 12 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562

การซื้ออุปกรณ์ตรวจนับเพลารถยนต์ (Treadle) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๒๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2562
 • - 21 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562

การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ตุลาคม 2562
 • - 11 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช ทิศทางอาจณรงค์-รามอินทรา และทิศทางรามอินทรา-อาจณรงค์

 • เลขที่ : กจด.ป.๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ตุลาคม 2562
 • - 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่สี่ ๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2562
 • - 16 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7205

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย