การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2563
 • - 01 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๒/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2563
 • - 02 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ซ.๑๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2563
 • - 01 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ระบบแจ้งเตือนความเร็ว และกล้อง ตรวจจับความเร็ว บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2563
 • - 30 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่องตรวจ Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๙/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2563
 • - 13 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษกาญจาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2563
 • - 30 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2563
 • - 10 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ๊ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 ตุลาคม 2563
 • - 28 ตุลาคม 2563
 • วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 ตุลาคม 2563
 • - 27 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 179 , ผู้ชมทั้งหมด : 9189

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย