การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๑๐ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 เมษายน 2563
 • - 13 เมษายน 2563
 • วันศุกร์, 03 เมษายน 2563

การซื้อ พร้อมติดตั้งและพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax lnvoice / e-Receipt)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 เมษายน 2563
 • - 21 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563

การจ้างตัดรองเท้าบูทจราจรทรงสูงสีดำ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2563
 • - 07 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

การซื้อ งานเปลี่ยนกระเช้าไต๋ใต้ท้องสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2563
 • - 10 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

การซื้อ รายการปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2563
 • - 10 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 31 มีนาคม 2563

การซื้อ ระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องส่วาง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มีนาคม 2563
 • - 13 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

การจ้างโครงการสำรวจและบูรณาการข้อมูลพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการพื้นที่ทางพิเศษ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มีนาคม 2563
 • - 16 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มีนาคม 2563
 • - 16 เมษายน 2563
 • วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย