การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างงานหลังคาคลุมทางเดินสำหรับพนักงานบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลและอัลกอริทึม สำหรับการแสดงผลแบบทันกาล

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • - 13 มีนาคม 2561
 • วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกณ์เคลื่อนที่

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2561
 • - 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 30 มกราคม 2561

การจ้างสำราจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2561
 • - 05 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันจันทร์, 29 มกราคม 2561

การจัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี ระดับ A จำนวน ๓ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
 • - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561

การซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มกราคม 2561
 • - 01 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2561

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓๒๕,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2561
 • - 31 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 23 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7543

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย