การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๙/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 ธันวาคม 2563
 • - 05 มกราคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563

การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๖๐๐ kVA จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 ธันวาคม 2563
 • - 08 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563

การจ้างตัดหญ้ากำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2563
 • - 28 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ธันวาคม 2563
 • - 28 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ธันวาคม 2563
 • - 24 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ. ๑๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 ธันวาคม 2563
 • - 21 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ธันวาคม 2563
 • - 24 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร, 08 ธันวาคม 2563

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๔๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2563
 • - 09 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563

การซื้อ ระบบไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๑๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ธันวาคม 2563
 • - 05 มกราคม 2564
 • วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย