การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 เมษายน 2563
 • - 19 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 เมษายน 2563

การซื้อ เครื่องปรับอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 เมษายน 2563
 • - 07 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร, 28 เมษายน 2563

การจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2563
 • - 05 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์, 27 เมษายน 2563

การซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ) โครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญา ๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2563
 • - 18 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์, 27 เมษายน 2563

การจ้างทำเสื้อโปโลสีน้ำเงินมีตราสัญลักษณ์ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 เมษายน 2563
 • - 29 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563

การซื้อ ปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 เมษายน 2563
 • - 27 เมษายน 2563
 • วันพุธ, 22 เมษายน 2563

การซื้อ ระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 เมษายน 2563
 • - 24 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 21 เมษายน 2563

การซื้องานติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมชุดควบคุม

 • เลขที่ : กจด.ป. ๑๔๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 เมษายน 2563
 • - 24 เมษายน 2563
 • วันศุกร์, 17 เมษายน 2563

การซื้อ ชุดอุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 เมษายน 2563
 • - 21 เมษายน 2563
 • วันอังคาร, 14 เมษายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย