การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคาน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕ บริเวณ

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ (On Board Unit OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชุด และขาติดบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit OBU) เพิ่มเติม จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น

 • เลขที่ : กจห.ป.๘๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 05 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ อุปกรณ์ Security ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ระบบแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) และกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษเฉลิมมหานคร พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กจด.ป๘๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ ปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มกราคม 2563
 • - 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563

การซื้อ อุปกรณ์ขจัดสิ่งอุดตันภายในท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มกราคม 2563
 • - 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 28 มกราคม 2563

การซื้อ หมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๘๙ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มกราคม 2563
 • - 27 มกราคม 2563
 • วันจันทร์, 20 มกราคม 2563

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่นาทางพิเศษของทางพิเสษฉลองรัช จำนวน ๒๕๔,๔๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2563
 • - 23 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7386

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย