การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2562
 • - 07 ตุลาคม 2562
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2562
 • - 08 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562

การซื้อครุภัณฑ์รายการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่สารข้อมูล จำนวน ๑ ระบบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2562
 • - 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562

การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบศูนย์กลาง (ICS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2562
 • - 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2562
 • - 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร (Finger joint) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2562
 • - 08 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562

การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2562
 • - 07 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2562
 • - 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2562
 • - 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 45 , ผู้ชมทั้งหมด : 7205

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย