การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ (ATD) จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๔/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2561
 • - 06 กรกฎาคม 2561
 • วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561

การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2561
 • - 09 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561

การเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2561
 • - 04 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงป้ายอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2561
 • - 04 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคาร ๒ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2561
 • - 02 กรกฎาคม 2561
 • วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๕๑ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.๖๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 12 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การซื้องานเปลื่ยนโคมไฟ เสาไฟ High Mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 10 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone PABX CISCO ประจำอาคารสำนักงานใหญ่ (จตุจักร) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 03 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2561
 • - 06 กรกฎาคม 2561
 • วันศุกร์, 22 มิถุนายน 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 7 , ผู้ชมทั้งหมด : 7544

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย