การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียง จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 20 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

การซื้อระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 20 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

การซื้อรถเครนติดกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Workpoint ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤศจิกายน 2562
 • - 25 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562

การซื้อรถบรรทุก ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบ ๔ ล้อ สัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤศจิกายน 2562
 • - 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เครื่องสำรองไฟ ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่ว Precision Air และระบบเฝ้าดูแลแจ้งเตือนอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2562
 • - 15 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562

การจ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลา ๙ เดือน

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2562
 • - 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสาไฟสูง (High-mast) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๓๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2562
 • - 08 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7209

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย