การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2562
 • - 30 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

การจ้างผลิตและเผยแพร่จิงเกิ้ลวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๕.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2562
 • - 30 ตุลาคม 2562
 • วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • - 29 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

ประกาศยกเลิก การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562

การจ้างจัดทำวารสาร EXAT Magazine ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 ตุลาคม 2562
 • - 25 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบระดับดินทิศทางท่าเรือ-บางนา

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2562
 • - 04 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562

การจ้างผลิตผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 ตุลาคม 2562
 • - 22 ตุลาคม 2562
 • วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7111

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย