การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ ตู้บอกราคาค่าผ่านทาง TFI ของทางพิเศษสายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 20 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก็นเงิน จำนวน ๒๔๓ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๒๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มีนาคม 2563
 • - 23 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง UPS จำนวน ๑๘ อาคารด่าน ทางพิเศษบูรพาวิิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 25 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๑.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563

การซื้อปั๊มน้ำทรานเฟอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๑๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มีนาคม 2563
 • - 18 มีนาคม 2563
 • วันพุธ, 11 มีนาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7491

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย