การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤศจิกายน 2562
 • - 28 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤศจิกายน 2562

การจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2562
 • - 09 ธันวาคม 2562
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562

การซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการ AVC Controller Board ของสายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐ บอร์ด

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2562
 • - 28 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562

การจ้างตัดรองเท้าบูทจราจรทรงสูงสีดำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤศจิกายน 2562
 • - 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผานทางพิเศษบางครุ ๑

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • - 25 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรงุรักษาสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • - 25 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อแม่แรงเคลื่อนย้ายรถ จำนวน ๖ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2562
 • - 27 พฤศจิกายน 2562
 • วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2562
 • - 22 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

การจ้างเผยแพร่สปอตโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 19 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 49 , ผู้ชมทั้งหมด : 7209

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย