การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • - 17 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีราวกันตกและราวกันชนบนสะพานพระราม ๙ และราวเหล็กบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • - 17 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การซื้อ รายการปรับปรุงลิฟท์สะพานกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กรกฎาคม 2563
 • - 21 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2563
 • - 15 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2563

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2563
 • - 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2563
 • - 10 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563

การซื้อ แผ่นพื้นเวทีพร้อมบันได จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กรกฎาคม 2563
 • - 13 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563

การซื้อ งานติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา-อาจณรงค์ (S๑) จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2563
 • - 20 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563

การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2563
 • - 16 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7585

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย