การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ก่อสร้างทดแทนถนนจตุโชติของโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 09 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๖/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มกราคม 2564
 • - 05 มกราคม 2564
 • วันศุกร์, 29 มกราคม 2564

งานก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวรทางลงถนนจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มกราคม 2564
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และ ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๕๐ เส้น

 • เลขที่ : กจด.ปซ๒๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มกราคม 2564
 • - 03 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 27 มกราคม 2564

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มกราคม 2564
 • - 03 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 27 มกราคม 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 5 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 179 , ผู้ชมทั้งหมด : 9189

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย