การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๒ ปี ๒ เดือน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 09 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิื)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2563
 • - 08 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 26 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร (Strip Seal Aluminum Alloy) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 15 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 15 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 มิถุนายน 2563
 • - 15 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563

การซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรมจำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2563
 • - 01 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563

การซื้อ ไม้กั้นอลูมิเนียมแบบวงรี ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๕๐ อัน และไม้กั้นอลูมิเนียมแบบวงรี ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๑๐ อัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2563
 • - 01 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายเตือนทางโค้ง บนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มิถุนายน 2563
 • - 29 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563

การจ้างปรับปรุงการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.๑๗๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มิถุนายน 2563
 • - 30 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 5 , ผู้ชมทั้งหมด : 7542

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย