การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๔ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ บัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๒/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 08 มีนาคม 2564
 • วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา - อาจณรงค์ (S๑) จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 03 มีนาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรระดับดิน บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง ท่าเรือ - ดาวคะนอง

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๐/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กุมภาพันธ์ 2564
 • - 08 มีนาคม 2564
 • วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 39 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 471 , ผู้ชมทั้งหมด : 9481

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย