การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.สัญญาที่ ๒ (งานศูนย์ควบคุมจราจรศูนย์ข้อมูลและห้อง Server)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๔/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มีนาคม 2562
 • - 25 เมษายน 2562
 • วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างใต้ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๓/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2562
 • - 04 เมษายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562

การซื้อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัย

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2562
 • - 03 เมษายน 2562
 • วันพุธ, 20 มีนาคม 2562

การจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกเว็บไซด์ www.thaieasypass.com

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๒/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มีนาคม 2562
 • - 27 มีนาคม 2562
 • วันพุธ, 20 มีนาคม 2562

การจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายจราจร บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มีนาคม 2562
 • - 29 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562

การซื้อระบบควบคุมป้ายสัญญาไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๘/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2562
 • - 21 มีนาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562

การจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนตู้จ่ายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายใน

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๗/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2562
 • - 01 เมษายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562

การจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงกั้นของตกหล่นบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๖/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มีนาคม 2562
 • - 26 มีนาคม 2562
 • วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 40 , ผู้ชมทั้งหมด : 5238

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย