การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 สิงหาคม 2562
  • วันพุธ, 28 สิงหาคม 2562

การจ้างผลิตโมดูลโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2562
  • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562

การซื้อกระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
  • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2562
  • วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562

การซื้อ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2562
  • วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 7202

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย