การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำใต้ทางพิเศษกาญจาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 มิถุนายน 2563
  • วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤษภาคม 2563
  • วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤษภาคม 2563
  • วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7548

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย