การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2562
  • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562

การพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๒๕๓,๒๐๐ เล่ม

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 พฤศจิกายน 2562
  • วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562

การจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษฉลองรัช

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
  • วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๑๙ เครื่อง

  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2562
  • วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 29 , ผู้ชมทั้งหมด : 7060

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย