การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไป กพด.ข.๔/๕๗

256
08 สิงหาคม 2557
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดให้กับบุคคลทั่วไป กพด.ข.๔/๕๗
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ข.๔/๕๗
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 08 สิงหาคม 2557
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2557
190.73 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 32 , ผู้ชมทั้งหมด : 7772

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย