การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการแข่งขันประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เลขที่ : กพด.ป.41/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤษภาคม 2556
 • - 25 พฤษภาคม 2556
 • วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2556

เลื่อนกำหนดการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เลขที่ : กพด.ป. 32/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 เมษายน 2556
 • - 22 เมษายน 2556
 • วันศุกร์, 12 เมษายน 2556

ประกาศผลการขายพัสดุประเภทรถเฉพาะกิจ จำนวน 3 คัน โดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กพด.ข 2/55
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2556
 • - 08 มีนาคม 2556
 • วันศุกร์, 08 มีนาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 24 , ผู้ชมทั้งหมด : 7118

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย