การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศ กทพ.

ประกาศ กทพ.

เปลี่ยนแปลงสถานที่ประมูลขายพัสดุโดยวิธ๊ทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/62

 • เลขที่ : กจด.ข.1/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2561
 • - 19 ธันวาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กจด.ข.1/62

 • เลขที่ : กจด.ข1/62
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤศจิกายน 2561
 • - 18 ธันวาคม 2561
 • วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.๒/๖๑

 • เลขที่ : กจด.ข2/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2561
 • - 31 กรกฎาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กจด.ข.3/61

 • เลขที่ : กจด.ข.3/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2561
 • - 26 กรกฎาคม 2561
 • วันอังคาร, 03 กรกฎาคม 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กพด.ข.3/61

 • เลขที่ : กพด.ข.3/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • - 19 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ที่ กพด.ข.2/61

 • เลขที่ : กพด.ข.2/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2561
 • - 15 มิถุนายน 2561
 • วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 • เลขที่ : กพด.ข1/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มกราคม 2561
 • - 02 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 12 มกราคม 2561

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด กพด.ข.1/61

 • เลขที่ : กพด.ข.1/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 ธันวาคม 2560
 • - 26 ธันวาคม 2560
 • วันอังคาร, 12 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อ BALLAST-HPS ๔๐๐ W ขนาด ๑๑.๑ ซม. X ๗.๘ ซม. จำนวน ๑๕๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 08 กันยายน 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560

การขายพัสดุประเภทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ กอง โดยวิธีทอดตลาด (ขายเป็นกอง)

 • เลขที่ : กพด.ข.๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 31 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย