การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 ตุลาคม 2563
 • - 08 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563

การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ตุลาคม 2563
 • - 01 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
 • - 24 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2563
 • - 21 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์, 21 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย