การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

การซื้อ อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๕๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2564
 • วันจันทร์, 11 มกราคม 2564

การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service For Big Data)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563

การจ้างที่ปรึกษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System BCMS)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 17 กันยายน 2563

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563

การจ้างผู้ให้บริการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7876

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย