การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

70
25 พฤศจิกายน 2563
ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางด่วนเฉลิมมหานคร
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๑๗/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563
138.48 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย