การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด

58
21 ธันวาคม 2563
การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ปซ.๑๑/๒๕๖๔
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2563
153.55 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 470 , ผู้ชมทั้งหมด : 9480

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย