การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

58
23 พฤศจิกายน 2563
การซื้อ รถกระเช้า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑/๒๕๖๔
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563
171.12 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7876

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย