การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา(โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

27
31 กรกฎาคม 2563
การจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุและบำรุงรักษา(โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๑๕๓/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
160.99 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย