การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

77
27 พฤศจิกายน 2563
การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ป.๒๘๒/๒๕๖๓
  • วันที่ประกาศ:
    วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
194.56 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย