การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับต้น

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 มกราคม 2561
 • วันอังคาร, 16 มกราคม 2561

การจ้างพิมพ์บัตรผ่านทางชั่วคราว(ใช้แทน IC Card) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มกราคม 2561
 • วันจันทร์, 15 มกราคม 2561

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๙๙๓,๖๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กพด.ป.๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Antenna สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ (P-ETC) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 10 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 472 , ผู้ชมทั้งหมด : 9482

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย