การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างสำราจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้ออะไหล่ตู้ไม้กั้นอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๑๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน ๓๐,๒๔๐ ม้วน

 • เลขที่ : กพด.ป.๖/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561

การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง (Lane CCTV (DVES)) จำนวน ๔๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มกราคม 2561
 • วันพุธ, 31 มกราคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 5 , ผู้ชมรายเดือน 34 , ผู้ชมทั้งหมด : 7876

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย