การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562

การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางด่วนเฉลิมมหานคร ทิศทาง ท่าเรือ-ดินแดง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๒/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562

การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๗ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร หน้า-หลัง ด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๓/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562

การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๔/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2562
 • วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 7202

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย