การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561

การเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๖ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 08 สิงหาคม 2561

การซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๓/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๘/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงป้ายอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๒/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 สิงหาคม 2561
 • วันอังคาร, 07 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 6 , ผู้ชมทั้งหมด : 7585

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย