การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๐/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 สิงหาคม 2561
 • วันจันทร์, 27 สิงหาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานเปลี่ยนโคมไฟ เสาไฟ High Mast ทางพิเศษฉลองรัช (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.67/61
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Annual Report ๒๐๑๘)

 • เลขที่ : กจดงป.๘๙/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๐๑/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2561
 • วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561

ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบดิจิตอล ชนิดหยุดชั่ง จำนวน ๒ เครื่อง ครั้งที่ ๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๗/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2561
 • วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๕/๖๑
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 สิงหาคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย