การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๒๕๓,๒๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๕๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563

การซื้อ เครื่องตรวจวัดระดับเสียง จำนวน ๓ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 มกราคม 2563
 • วันพุธ, 22 มกราคม 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED สำหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ -๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 มกราคม 2563
 • วันอังคาร, 21 มกราคม 2563

การจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์

 • เลขที่ : กจด.ป.๖๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 10 มกราคม 2563

การซื้อ เครื่องปรับอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ รายการ

 • เลขที่ : กจด.ป.๔๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 มกราคม 2563
 • วันศุกร์, 10 มกราคม 2563

การซื้อ งานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๔๙/๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7386

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย