การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 09 กันยายน 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เสียงตามสายของ กทพ. (Exat Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๙๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 09 กันยายน 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 08 กันยายน 2563

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 08 กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 02 กันยายน 2563

การซื้อ ระบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้ VMS ทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 01 กันยายน 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563

การจ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย