การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตก กำแพงกั้นเสียง พร้อมป้ายจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตก กำแพงกั้นเสียง พร้อมป้ายจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2563

การจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้งานพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสงฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 03 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ ชุดหมอนลมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๘๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

การซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย