การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๑๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ รถกระเช้า ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิกประกาศ การซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 1 งาน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563

การซื้อ เครื่องยกรถยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๔ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย