การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ ไม้กั้นวงรี ๓ เมตร จำนวน ๑๕๐ อัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 18 กันยายน 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแสดงผลแบบทันกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 18 กันยายน 2563

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 16 กันยายน 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 15 กันยายน 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance ของระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 14 กันยายน 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Firewall) เชื่อมต่องานภายนอก

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 14 กันยายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 09 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 31 , ผู้ชมทั้งหมด : 7722

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย