การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๗ เครื่อง

  • เลขที่ : กจด.ป.๒๗๘/๒๕๖๓
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ธันวาคม 2563
  • วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงท่าเรือ-ดาวคะนอง

  • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๙/๒๕๖๓
  • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 ธันวาคม 2563
  • วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย