การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ กระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 กันยายน 2563
 • วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๖๐๐ kVA จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2563
 • วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

การซื้อ งานติดตั้งสายใยแก้วนำแสงในทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 1 งาน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ช่วงบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเลียบแม่น้ำ

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๔๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเชิงลาดสะพานพระราม ๙

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๒๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กันยายน 2563
 • วันอังคาร, 22 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย