การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๙๙/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 09 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายแนะนำจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๔/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๗/๒๕๖๒
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ หมวกนิรภัยของพนักงานจัดการจราจร

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๕๔,๔๐๐ เล่ม

 • เลขที่ : กจด.ป.๘๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) จำนวน ๖ เครื่อง สายทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กจด.ป.๗๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7366

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย