การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร (Strip Seal Aluminum Alloy) บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563

การซื้อ กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๕,๐๐๐ รีม

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563

การจ้างล้างโคมไฟส่องสว่างทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๒/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563

การจ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๒ ปี ๒ เดือน

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๘๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๔๓ ตัว

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๓/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างปรับปรุงฐานเสาไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๐๐/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ (พร้อมติดตั้ง)

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๖๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563

การซื้อ แผ่นกั้นเสียง ชนิดดูดซับเสียง จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กจด.ป.๑๗๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7590

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย