การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างจัดทำผ้าห่มโครงการทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๘/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์, 09 ตุลาคม 2563

การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) แบบเทคโนโลยี Ethernet

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๕/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ, 07 ตุลาคม 2563

การจ้างทำเสื้อโปโลสีน้ำเงินมีตราสัญลักษณ์ กทพ.

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 30 กันยายน 2563

การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๓ คัน

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๕๗/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 30 กันยายน 2563

การซื้อ ระบบรักษาความมั้นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) สำหรับงานบริหารภายในสำนักงาน (Back Office)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๓๖/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 30 กันยายน 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • เลขที่ : กจด.ป.๒๖๑/๒๕๖๓
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กันยายน 2563
 • วันพุธ, 30 กันยายน 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7728

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย