การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 มีนาคม 2564
 • วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564

การจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๘/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กจด.ปซ.๒๕/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๗/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างทำเสื้อกั๊กสะท้อนแสงฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๐/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564

การจ้างทำอินทรธนูและเครื่องแบบปฏิบัติงานของพนักงานระดับ ๑-๖

 • เลขที่ : กจด.ปจ.๒๑/๒๕๖๔
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 66 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 587 , ผู้ชมทั้งหมด : 9597

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย