การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างงานปรับปรุงแผ่นยางรองคานของโครงสร้างทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤษภาคม 2560
 • - 14 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560

การจ้างงานติดตั้งทางเดิน (Walk Way) บริเวณ Back Span สะพานกาญจนากิเษก

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 พฤษภาคม 2560
 • - 12 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 เมษายน 2560
 • - 06 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 26 เมษายน 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณต่างระดับท่าเรือ

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 เมษายน 2560
 • - 06 พฤษภาคม 2560
 • วันพุธ, 26 เมษายน 2560

การจัดซื้อเครื่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ (Portable Electronic Toll Collection : P-ETC) จำนวน ๕ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2560
 • - 30 เมษายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทราทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
 • - 10 เมษายน 2560
 • วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560

การจ้างงปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริวเณทางลงสุขุมวิท

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
 • - 10 เมษายน 2560
 • วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560

การจ้างงานก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ฝั่งตะวันออก

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2560
 • - 08 เมษายน 2560
 • วันพุธ, 29 มีนาคม 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ CS Database Server ศูนย์สำรองของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๔๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มีนาคม 2560
 • - 06 เมษายน 2560
 • วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย