การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ระบบสาย Main และสายป้อน) จำนวน ๑๐ แหล่งจ่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มิถุนายน 2560
 • - 09 กรกฎาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ Database backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2560
 • - 08 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560

การซื้อเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2560
 • - 07 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงห้องควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 มิถุนายน 2560
 • - 06 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560

การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On-Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๒๑๘,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 มิถุนายน 2560
 • - 25 มิถุนายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลง เพิ่มเติม ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (Site ๒)

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 07 มิถุนายน 2560
 • - 17 มิถุนายน 2560
 • วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับดาวคะนอง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2560
 • - 15 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560

การซื้อกล้องวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๑๑๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 มิถุนายน 2560
 • - 15 มิถุนายน 2560
 • วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560

การซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายในระบบบริหารจัดการจราจรข้อมูล (Traffic) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 01 มิถุนายน 2560
 • - 11 มิถุนายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย