การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อแบตเตอรี่สำรองสำหรับสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๑/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กันยายน 2556
 • - 19 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 09 กันยายน 2556

ซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อดำเนินการเปลี่ยน/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 สิงหาคม 2556
 • - 09 ตุลาคม 2556
 • วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2556

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและวิทยุรับ-ส่งติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๙/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2556
 • - 08 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2556

การจ้างติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๖/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2556
 • - 05 กันยายน 2556
 • วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2556

การซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์และไฟวับวาบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๕๐/๕๖
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2556
 • - 01 กันยายน 2556
 • วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2556


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย