การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 ตุลาคม 2560
 • - 16 ตุลาคม 2560
 • วันศุกร์, 06 ตุลาคม 2560

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 ตุลาคม 2560
 • - 14 ตุลาคม 2560
 • วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 ตุลาคม 2560
 • - 13 ตุลาคม 2560
 • วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560

การจ้างพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ตุลาคม 2560
 • - 12 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560

การซื้อเครื่องปรับปรุงอากาศเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 02 ตุลาคม 2560
 • - 12 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับรามอินทรา (วัชรพล-มีนบุรี) ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 กันยายน 2560
 • - 09 ตุลาคม 2560
 • วันศุกร์, 29 กันยายน 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 กันยายน 2560
 • - 07 ตุลาคม 2560
 • วันพุธ, 27 กันยายน 2560

การซื้อระบบแสดงภาพด้วยจอแสดงผลแบบ LED พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กันยายน 2560
 • - 05 ตุลาคม 2560
 • วันจันทร์, 25 กันยายน 2560

การซื้อเครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier : ALB) พร้อมติดตั้ง ๕๕ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กันยายน 2560
 • - 01 ตุลาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย