การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

716
17 สิงหาคม 2560
การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน
  • เลขที่สอบราคา:
    กพด.ป.๑๑๗/๖๐
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 25 สิงหาคม 2560
4421.62 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7880

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย