การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงสีโครงสร้างเหล็กทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (Site ๒)

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 เมษายน 2560
 • - 27 เมษายน 2560
 • วันพุธ, 19 เมษายน 2560

การซื้อกล้องวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๑๑๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 เมษายน 2560
 • - 18 เมษายน 2560
 • วันอังคาร, 04 เมษายน 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 เมษายน 2560
 • - 12 เมษายน 2560
 • วันจันทร์, 03 เมษายน 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณต่างระดับดาวคะนอง

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
 • - 11 เมษายน 2560
 • วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560

การซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายในระบบบริหารจัดการจราจรข้อมูล (Traffic) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
 • - 11 เมษายน 2560
 • วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๖๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 31 มีนาคม 2560
 • - 12 เมษายน 2560
 • วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560

การจ้างเปลี่ยนทดแทนระบบป้ายกำหนดความเร็ว (MS) ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ส.๖๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 มีนาคม 2560
 • - 07 เมษายน 2560
 • วันพุธ, 29 มีนาคม 2560

การจัดซื้อไฟบอกช่่องทางสีแดง (ไฟกากบาท) (Overhead Traffic Red : OTL) จำนวน ๑๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ส.๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 มีนาคม 2560
 • - 07 เมษายน 2560
 • วันอังคาร, 28 มีนาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7778

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย