การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างปรับปรุงเสาไฟกิ่ง ทางด่วนเฉลิมมหานนคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2560
 • - 02 มิถุนายน 2560
 • วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560

การซื้อระบบสื่อสารข้อมูล

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๑/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2560
 • - 30 พฤษภาคม 2560
 • วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงสีสายเคเบิ้ลสะพานพระราม ๙

 • เลขที่ : กพด.ป.๘๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 พฤษภาคม 2560
 • - 24 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560

การปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ระบบสาย Main และสายป้อน) จำนวน ๑๐ แหล่งจ่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 พฤษภาคม 2560
 • - 19 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560

งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. *** ขนาดไฟล์ข้อมูลเอกสาร 835 Mb. ***

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 พฤษภาคม 2560
 • - 17 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560

การจัดซื้อบัตรอัตโนมัติ (On-Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๒๑๘,๐๐๐ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 เมษายน 2560
 • - 05 พฤษภาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560

การจ้างปรับปรุงระบบ Database backup ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสายกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสัสดิ์)

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 เมษายน 2560
 • - 04 พฤษภาคม 2560
 • วันอังคาร, 25 เมษายน 2560

การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางด่วนเฉลิมมหานคร

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2560
 • - 28 เมษายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560

การจ้างปรับปรุงห้องควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๗๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 เมษายน 2560
 • - 28 เมษายน 2560
 • วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 60 , ผู้ชมทั้งหมด : 7902

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย